لیست برندگان این رویداد به صورت روزانه در این صفحه قابل مشاهده است

برندگان خوش شانس روزانه بیمه‌های طلایی

****0910816
خانم علی بیگی

سه شنبه 1403.03.29
تهران

****0919254
آقای محمد زاده

چهارشنبه 1403.03.30
تهران

****0993458
آقای حسینی

پنجشنبه 1403.03.31
مشهد

****0938965
خانم جعفری

جمعه 1403.04.01
کرج

****0912558
خانم محمدیان

شنبه 1403.04.02
مراغه

****0910658
خانم رضایی

یکشنبه 1403.04.03
تهران

****0912653
آقای فرخی

دوشنبه 1403.04.04
قم