توضیحات مختصر قوانین

* در صورتی که شما برنده خوش شانس روز باشید همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت و در مورد فرآیند ارسال جایزه بطور کامل شما را راهنمایی خواهند نمود.

* شما برای دریافت جایزه خود به هیچ عنوان مبلغی پرداخت نخواهید کرد.

* برای جلوگیری از بروز مشکل در ارسال جایزه خواهشمندیم ضمن احترام به قوانین مراحل مورد نیاز اعلامی توسط همکاران ما را با دقت در سایت تکمیل بفرمایید.

1- تماس همکاران 2جیم لند با شما و ارائه راهنمایی کامل جهت ارسال جوایز

2- مراجعه شما به صفحه تماس با ما و بخش تعهدنامه ارسال جوایز

3- دانلود و تکمیل فرم “تعهدنامه ارسال جوایز” به همراه امضا و اثرانگشت

4- ارسال تصویر واضح فرم “تعهدنامه ارسال جوایز” تکمیل شده از طریق صفحه تماس با ما، بخش تعهدنامه ارسال جوایز

5- دریافت جایزه ارسالی از طریق پست

6- برای اطمینان همکاران ما از رسیدن جایزه به دست شما، عکس سلفی خود همراه با فرم تکمیل شده “تعهدنامه ارسال جوایز” و جایزه را برای ما ارسال کنید.