اطلاعات رویداد:

 شعر زیرو بخون

 از شعر خوندنت فیلم بگیر 

فیلمشو پست کن

 مارو دنبال کن 

صفحات زیر‌ رو تگ کن

 منتظر جایزه باش!